Szkolenia online

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r. nr 180 poz. 1860 z późn. zm.), szkolenie okresowe w formie samokształcenia kierowanego mogą odbywać:

  • osoby będące pracodawcami oraz inne osoby kierujące pracownikami;
  • pracownicy administracyjno-biurowi;
  • przedstawiciele handlowi;
  • pracownicy oświaty;
  • pracownicy służby zdrowia.

Wprowadzenie samokształcenia kierowanego, jako rozwiązania systemowego, w firmie daje korzyści w postaci:

  • przeprowadzania szkolenia bez dezorganizacji czasu pracy i obowiązków służbowych;
  • uczestniczenia w szkoleniach w dowolnych, dogodnych dla pracowników i firmy porach; pracownik ma dostęp do materiałów do 30 dni;
  • uniknięcia kosztów wynikających z organizacji szkolenia stacjonarnego oraz konieczności uczestniczenia w nim pracowników.

Platforma działa 24 godzin na dobę. Po zapoznaniu się z treścią szkolenia i przejściu przez egzamin przez uczestników szkolenia, dla których wykupiłeś dostęp, zaświadczenia o odbyciu szkolenia okresowego BHP w ciągu 7 dni zostaną wysłane pocztą na wskazany w zamówieniu adres.

Jeżeli jesteś zainteresowany szkoleniem online, zadzwoń lub napisz maila. Powiemy Tobie jak wykupić takie szkolenie i jak postępując w dalszych krokach.


laptop ikona średnia
Platforma szkoleniowa